Geriatriefysiotherapie Fysio Beter Bewegen

Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut van Fysio Beter Bewegen heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat om patiënten met een hoge leeftijd die een beperking hebben in het functioneren. Maar ook patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, een gebroken heup, longen en hart problematiek diverse klachten hebben.

De oudere mens, die de functionaliteit van het lichaam ziet afnemen, kan veel steun ondervinden van de geriatriefysiotherapeut.

De belangrijkste doelstelling van de therapie is het zoveel mogelijk herwinnen van de mobiliteit en de zelfstandigheid van de patiënt in het dagelijks leven. Tevens wordt er gekeken hoe verdere achteruitgang zoveel mogelijk kan worden voorkomen/vertraagd. Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het multidisciplinair overleg. Zij kan verzorgers, gezinsleden en mantelzorgers, adviseren en begeleiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke de Jong