COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een ongeneeslijke ziekte met als belangrijkste kenmerk ernstige benauwdheid. De COPD fysiotherapeut van Fysio Beter Bewegen werkt samen in de ketenzorg COPD, LoRNA (Long Revalidatie Netwerk Amsterdam) met de longarts, huisarts, long verpleegkundige en arts ondersteuner (klik op LoRNA voor meer informatie).

De fysiotherapeutische zorg voor een COPD patiënt is complex. De gespecialiseerde fysiotherapeut van Fysio Beter Bewegen heeft de vereiste scholing, specifieke kennis en vaardigheden voor een adequate behandeling van deze patiëntencategorie. Samen met uw COPD fysiotherapeut zoekt u in de behandelingen naar de beste balans tussen inspanning, adembeheersing en energie behoud.

Bij het eerste bezoek aan de fysiotherapeut doet deze een intake en onderzoek waarna deze kan beoordelen of u in aanmerking komt voor longtherapie en of u aan een beweegprogramma in groepsverband kunt deelnemen. Soms is het zo dat u eerst individuele behandeling nodig heeft. Hier oefent u onder meer de juiste ademhaling in verschillende omstandigheden. Daarnaast leert u omgaan met uw aandoening en een “longaanval” (exacerbatie) tijdig te herkennen. Ook  leert u technieken waarmee u overtollig slijm op een goede manier kunt ophoesten.
In het geval dat u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u individueel aan huis behandeld worden. Het accent van de behandeling ligt dan met name op uw dagelijkse activiteiten.

Heeft u COPD en wilt u een afspraak maken met de COPD fysiotherapeut van Fysio Beter Bewegen dan is het verstandig om de longwaarden die de longarts van u heeft mee te nemen samen met een verwijzing voor fysiotherapie voor de eventuele chronische indicatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke de Jong.