Acupunctuur

Bij deze van oorsprong Chinese behandelmethode wordt gebruik gemaakt van hele dunne naaldjes die het zelfherstellende vermogen van het lichaam activeren. Een acupunctuurpunt staat in contact met bepaalde organen en elk acupunctuurpunt heeft een functie. Door het zenuwstelsel te stimuleren en de bloeddoorstroming te bevorderen herstellen we de balans van jouw lichaam. Met als gevolg: meer energie en minder pijn.  Acupunctuur werkt ook preventief.

Bij o.a. de volgende klachten helpt acupunctuur:

Stressklachten, hoofdpijn, maag-darmklachten, vermoeidheid, duizeligheid, huidklachten, allergieën. 

Tarieven;

45 euro per behandeling

Acupunctuur wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoedingen:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen

Beroepsvereniging:

https://vbag.nl/

Klachtenregeling:

https://www.tcz.nu/index.html

Uw privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als praktijk een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als praktijk hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. De behandelende therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. natuurgeneeskundig consult
  • kosten van een consult