Rugpijn netwerk

Lage rugklachten

Het Rugpijn netwerk is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten, medisch specialisten en huisartsen in en rond Amsterdam. Door gebundelde krachten en korte lijnen tussen de verschillende disciplines bieden wij optimale kwaliteit van zorg voor uw rug- en nekklachten. Het gaat om rugzorg met en zonder operatie.

Topzorg voor uw rug:

Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen Fysio Beter Bewegen en de specialisten van OLVG Oost en OLVG West. Zij zetten hun gezamelijke kennis en expertise in om u als patiënt de beste zorg te bieden. Om deze kwalilatief hoogwaardige zorg ook buiten het ziekenhuis te waarborgen volgt behandeling van de selecte groep gespecialiseerde fysiotherapeuten van het rugpijnnetwerk.

Samen sterk:

Om een goede zorg te garanderen zijn samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners essentieel. Binnen deze samenwerking staat de zorg voor u als patiënt centraal. De samenwerking wordt versterkt door korte lijnen onderling, de uniforme aanpak in de behandeling (wetenschappelijk onderbouwd) en zorgverleners die weten wat zij van elkaar mogen verwachten. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Rugpijnnetwerk of Rug Netwerk.