Longrevalidatie

Fysiotherapie na corona klachten

Longfysiotherapie helpt de patiënt met corona op de been

Longrevalidatie Netwerk Amsterdam (LoRNA) is het lang bestaande netwerk voor longfysiotherapie. Als longfysiotherapeuten kunnen wij veel voor de revalidatie van ex-coronapatiënten betekenen. Alle therapeuten hebben meerdere scholingen gevolgd op het gebied van longrevalidatie en beschikken over de meest recente informatie over postcoronarevalidatie. Binnen Fysio Beter Bewegen is geriatriefysiotherapeut Tineke de Jong al jaren actief in de longrevalidatie.

De ziekte heeft veel impact op de longen waarbij er in sommige gevallen blijvende schade kan optreden. De gehele conditie, lichamelijk en geestelijk, zal moeten herstellen.

De patiënt ontvangt persoonsgerichte zorg in alle fasen van het revalidatietraject.

In de meeste gevallen zullen de volgende componenten aanwezig zijn:

  • ademhalingstherapie (waaronder ademspiertraining en adviezen omtrent goede hoesttechnieken),
  • conditie- en spierkrachtopbouw,
  • coaching.

We zoeken indien geïndiceerd ook samenwerking met andere disciplines zoals diëtisten om de beste zorg te kunnen leveren.

De behandeling zal plaatsvinden binnen de gestelde veiligheidsregels vanuit de overheid. Op het moment is vergoeding voor fysiotherapie bij corona-revalidatie nog afhankelijk van de aanvullende verzekering. Hopelijk past de overheid de regels aan zodat deze vergoeding geleverd kan worden vanuit het basispakket.

Deelnemende fysiotherapeuten en praktijken zijn te vinden op https://lornamsterdam.nl

Onze praktijk is ook aangesloten bij het Chronisch Zorgnet (voorheen ClaudicatioNet), gericht op Claudicatio Intermittens, hart- en longaandoeningen en postcoronazorg.

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 (het coronavirus) ernstige klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorg wordt tot 1 augustus 2023 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket.